maandag 7 maart 2011

Bird

Ik zit al een tijdje op Thaise Taalles, vandaag kreeg ik de tip om te leren Thaise liedjes mee te zingen. Ik heb meteen mij favoriete Thaise liedje opgezocht. Sabaai Sabaai van Bird Thongchai.

De tekst in fonetiek:

sà-baai sà-baai
tòok jai gôr kóp gan bpai
prór chăn bpen kon mâi-sŏn à-rai
mâi koie kít guan jai krai
sà-baai sà-baai
hàak rao jà kóp gan bpai kóp gan bpai
chăn kŏr piang kwaam rák láe jing jai mâi koie dtông gaan à-rai
 *sà-baai sà-baai
 *láew ter gôr kong kâo jai
 *rao nán jà yòo · rian róo gan bpai
 *jà túk jà sùk piang năi
 *sà-baai sà-baai
 *máe wan dai têe jai ter bplìan
 *mâi hĕn jà bplàek
 *mêua róo jàak bpàak wâa kít jà jàak chăn bpai
 *gôr kong kâo jai · wâa ter dtông bpai
 *gôr kong sĭa jai láe kong sĭa daai
 *dtàe gôr yang sà-baai
hàak ter jà tíng gan bpai
prór chăn bpen kon mâi fĕun jai krai
gôr kong lêrk raa gan bpai bàep sà-baai

De tekst in Thai:
สบาย สบาย
ถูกใจ ก็ คบ กัน ไป
เพราะ ฉัน เป็น คน ไม่สน อะไร
ไม่เคย คิด กวนใจ ใคร
สบาย สบาย
หาก เรา จะ คบ กัน ไป คบ กัน ไป
ฉัน ขอ เพียง ความรัก และ จริงใจ ไม่เคย ต้องการ อะไร
*[สบาย สบาย
*แล้ว เธอ ก็ คง เข้าใจ
*เรา นั้น จะ อยู่ · เรียนรู้ กัน ไป
*จะ ทุกข์ จะ สุข เพียงไหน
*สบาย สบาย
*แม้ วันใด ที่ ใจ เธอ เปลี่ยน
*ไม่เห็น จะ แปลก
*เมื่อ รู้ จาก ปาก ว่า คิด จะ จาก ฉัน ไป
*ก็ คง เข้าใจ · ว่า เธอ ต้อง ไป
*ก็ คง เสียใจ และ คง เสียดาย
*แต่ก็ยัง สบาย
หาก เธอ จะ ทิ้ง กัน ไป
เพราะ ฉัน เป็น คน ไม่ ฝืนใจ ใคร
ก็ คง เลิกรา กัน ไป แบบ สบาย
สบาย สบาย

De tekst vertaald naar Engels:
It's OK
If we like each other then we'll go together.
Because I'm the kind of person who isn't interested in anything (in particular),
I never think of bothering anybody.
It's OK.
If we go on together, go on together
I'll only ask for love and sincerity. I won't ever want anything (else).
* It's OK.
 *And you'll probably understand,
 *We'll live and learn together.
 *However much pain and pleasure there is,
 *it'll be OK.
 *Even if someday your heart should change,
 *It won't seem strange
 *when I know from your lips that you think you'll leave me.
 *I'll probably understand that you must go.
 *I'll probably feel sorry, probably feel that it's a shame.
 *But I'll still be OK.       ]
Should you want to throw it away,
Because I'm not a person who forces anybody.
We'll probably break up and go our (separate) ways, OK.
It'll be OK. (That's cool with me;I'm comfortable with that.)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.